Main Logo 4

Edebiyat Bölümü

EDEBIYATBölümün Amacı: Üstün yetenekli öğrencilere anadilinde yetkinlik kazandırmak, Türk ve Dünya edebiyatı eserlerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalarına rehberlik ederek entelektüel bir okur olmalarına katkıda bulunmaktır. Türkçe, Edebiyat, Dil ve Anlatım  dersleri, beş öğretmenimizin rehberliğinde teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğretim programımız üstünlerin ihtiyacı olan zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış eğitim anlayışıyla hazırlanmıştır. Ayrıca IB programı çerçevesinde A1 Edebiyat dersi “ high level “ ve “standard level” düzeyinde okutulmaktadır.
 
 
Bölümün Hedefleri:Dili sözlü ve yazılı olarak doğru kullanan, akademik bir çalışmayı yürütebilen, yaratıcı, düşünsel alanda sınırları zorlayan, bir kurguyu tüm katmanlarıyla okuyabilen, iyi bir okur kimliğine sahip, kendi kütüphanesini oluşturabilen, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Her öğrencinin  lise yaşamı boyunca nitelikli en az elli edebi eseri okuması ve bu eserlerle ilgili çalışmalar yapması da hedeflerimiz arasındadır.
 
Program:Edebiyat bölümünde öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarını karşılayacak, disiplinler arası, müfredata katkıda bulunan araştırma, proje ve okumalarla zenginleştirilmiş,  ders dışı etkinliklerle  desteklenen bir program uygulanmaktadır.
 
Bölümün ders dışında yürüttüğü etkinlikler: Kültür ve Edebiyat Kulübü, Ayaküstü Edebiyat Dergisi, Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Yazı Atölyesi
 
Geleneksel Etkinlikler:Masal Gecesi, Şiir Gecesi
 
Yıllık etkinlikler:Yıl boyunca gerçekleştirilen kültürel (tiyatro, sinema, bilgi şöleni, seminer vb.) organizasyonlar...