Main Logo 4

Fen Bilimleri Bölümü

fen
Amacı: Üstün yetenekli öğrencilerde bilime ve bilgiye yönelik merak güdüsünü arttırmak ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için fırsat yaratmak.
 
Bölüm Hakkında: TEVİTÖL Fen Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri, öğretmenlerimizin rehberliğinde teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
 
Üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda zengin ve farklı bir içerik anlayışıyla hazırlanan programımız; astronomi, araştırma teknikleri, fen terminolojisi gibi hazırlayıcı ve seçmeli dersleri de içermektedir. Tüm fen dersleri IB programını da içermektedir.
 
Hedefleri:
  • Bilimsel düşünen ve sorgulayan,
  • Bilimsel ahlak kurallarını bilen ve uygulayan,
  • Öğrenmeyi öğrenen,
  • Yaratıcı,
  • Çevreye duyarlı ve bu konuda sorumluluk hisseden,
  • Teknolojiyi kullanabilen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen,
  • Bilimin toplum için öneminin farkına varmış,
  • Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk sahibi,
  • Potansiyellerini en üst düzeye kadar geliştirip kullanabilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Program: Fen bölümünde öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarını karşılayacak, disiplinler arası çalışma, araştırma ve deneylerle zenginleştirilmiş, ayrıca ders dışı etkinliklerle desteklenen bir program yürütülmektedir. Tüm sınıflarda IB programıyla birlikte deney açısından zengin bir program uygulanmaktadır.TM öğrencileri de en az bir fen dersini detaylı olarak öğrenmektedirler.
 
Bölümün ders dışında yürüttüğü etkinlik/faaliyetler:
Projeler: Öğrencilerimiz her yıl çeşitli üniversitelerden destek alarak araştırma projeleri yürütmekte ve bunlar ile TÜBİTAK ve diğer proje yarışmalarına katılmaktadır. Bu konuda aşağıdaki üniversitelerle işbirliği içindeyiz:
· Koç Üniversitesi
· Sabancı Üniversitesi
· GYTE
· İTÜ
· Yeditepe Üniversitesi
 
Yıllık Etkinlikler:
· Fizik Olimpiyat Çalışması
· Kimya Olimpiyat Çalışması
· Biyoloji Olimpiyat Çalışması
· Astronomi Kulübü
· Biyoçeşitlilik Kulübü
. Elektronik Kulübü
 
Geleneksel Etkinlikler:
· Astronomi Etkinliği