Main Logo 4

Yabancı Diller Bölümü

foreignLanguage

Amacı: TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi Yabancı Diller Bölümünün amacı tüm öğrencilerimizi okul bitiminde, İngilizceyi ve seçecekleri ikinci yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilecek düzeye getirmektir.
 
Program:
 
Hazırlık Sınıfı Programı: Hazırlık sınıfına gelen öğrencilerimiz dersler başlamadan uygulanan seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre temel ve ileri düzey olmak üzere iki farklı gruba yerleştirilirler. Bütün öğrenciler haftada 20 saat İngilizce dersi görürler. Bu dersler öğrencilerimizin dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi tüm becerilerini geliştirecek şekilde planlanır ve farklı beceriler için farklı öğretmenler ders yaparlar. Bu öğretmenlerimiz iletişim ve işbirliği içinde öğrencilerimizin dil gelişimini düzenli olarak çok yakından izleyerek gerekli uygulamaları yaparlar.
 
Uluslararası Bakalorya Programı: Bu program uluslararası tanınırlığı olan, öğrenciyi bir bütün olarak yetiştirmeyi amaçlayan, kapsamlı, 11. ve 12. Sınıflarda yürütülen bir programdır. Yabancı diller bölümü bu program çerçevesinde öğrencilerin seçmeleri için İngilizce a2, İngilizce b, Almanca ab initio, Fransızca ab initio derslerini açar. Ayrıca Bilgi Kuramı (TOK) ve “makale - extended essay” yazmalarında öğrencilerimize destek sağlar. Tüm öğrencilerimizin IB diploması seçip seçmediklerine bakmaksızın, mezun olduklarında dili en etkili şekilde kullanabilmelerini sağlamak için IB programı ve gerektirdikleri tüm 11 ve 12 sınıf öğrencilerimiz için uygulanır.
 
Modern Diller (ikinci yabancı dil): Yabancı diller bölümü İngilizcenin yanı sıra beş yıl boyunca öğrencilerimize Almanca veya Fransızca dillerinden birini öğrenme olanağını sağlar. Bu dersleri alan öğrencilerimizden bazıları bu dillerde sertifika veya yeterlilik sınavlarına katılırlar. 
 
Fransızca: 
TEVİTÖL FRANSIZCA - ENSEİGNEMENT DE LA LANGUE FRANÇAİSE A TEVİTÖL
Okulumuzda Fransızca dersi, 2007 yılından beri öğrencilerimize seçmeli dersler kapsamında sunulmaktadır.
Notre école propose l'enseignement du français dans le cadre d'un cours optionnel depuis 2007.
Fransızca dil becerisinin geliştirilmesinin yanı sıra Fransız kültürü, uygarlığı, tarih, edebiyat, müziği ve mutfağı da dersin konuları arasında yer alır; çok kültürlüğe esas teşkil edecek şekilde ders içeriği yapılandırılır. Bu hedefler doğrultusunda eğitim alan öğrenciler, öğretim yılı sonunda tiyatro eseri , müzikal vb. gösteriler sahneye koymaktadırlar.

Les élèves qui choisissent cette langue l'apprennent en découvrant la culture des pays francophones, en se penchant sur la littérature de ces pays, en en observant les caractéristiques, en écoutant leur musique et en goutant leur cuisine. Tous les sens sont donc mis a contribution afin d'assimiler au mieux le français. Les élèves des classes de français ont à cœur de présenter sur scène chaque année un spectacle qui se veut de théâtre ou de comédie musicale.

Hazırlık sınıfında 4 saat, 9 ve 10. sınıflarda 2 saat( İsteyen öğrenciler 2 saat seçmeli DELF B1 dersi seçebilmektedirler ) , 11 ve 12. sınıflarda 2+4 ( IBO)saat işlenen Fransızca dersi ile öğrenciler, B1 (Non-IB grubu) ve B2 (IB grubu)seviyesinde mezun olurlar.
Seviyeler Fransız Enstitüsü tarafından yapılan DELF sınavları ile belirlenir .

En classe préparatoire, 4 heures sont réservées a l'enseignement du français, 2 heures en 9e année, 2 heures en 10e année (Avec la possibilité de choisir deux heures supplémentaires), 2 heures en 11e et en 12e années (Avec 4 heures supplémentaires pour les élèves qui suivent le parcours du Bac International IB) Ces niveaux sont certifiés par le passage de nos élèves des épreuves du DELF, épreuves organisées par l'Institut français d'Istanbul.
En ce qui concerne le niveau de français atteint par les élèves diplômés de notre école, il s'agit d'un niveau DELF B1 pour les élèves qui ne suivent pas le programme IB et un niveau DELF B2 pour les élèves qui suivent le programme IB.
http://www.ifturquie.org/test-your-level/?lang=en 

B2 dil seviyesi, Kanada'da dili Fransızca olan tüm üniversitelerin; Fransa'da, tıp fakülteleri ve Sorbonne Üniversitesi hariç, tüm üniversitelerin zorunlu tuttukları dil seviyesidir .
Il est bon de savoir que le niveau B2 du DELF est le niveau de français exigé par toutes les universités françaises et canadiennes francophones, hormis les universités de médecine et la Sorbonne.

Fransa ile değişim programı :
Öğrencilerimiz, 10.sınıfta değişim programımız çerçevesinde Fransa'ya 1 hafta süre ile gider, aile yanında konaklar ve organizasyonu birlikte yaptığımız okulda derslere katılırlar.
Yine her sene Fransa'da değişim yapılan okulun öğrencileri, 1 hafta sure ile okulumuzda konuk öğrenci olarak derslere katılırlar.
Le Programme d'échange avec la France :
Dans le cadre de ce programme d'échange, des élèves de 10e année partent en France pour une semaine, sont hébergés au sein de familles françaises et ont l'occasion de suivre des cours donnés dans l'établissement partenaire de ce projet. Les élèves de cet établissement sont par ailleurs reçus par TEVİTÖL pendant une semaine et participent eux-aussi aux cours dispensés ainsi qu'aux activités organisées par notre école.

 
Almanca: Bu dersin amacı öğrencilerimizin Almanca dil bilgisi seviyelerini  Almanya’yı ve kültürünü de tanıtarak okuma, anlama, dinleme, yazma ve konuşma becerileri açısından Avrupa Birliği kriterlerine uygun seviyeye getirip ileriki yaşamların dada bu dili severek kullanmalarını sağlamaktır.