Main Logo 4

TEVİTÖL 2018 - 2019 Kayıt Süreci

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı TEVİTÖL öğrenci alım süreci ile ilgili henüz bir netlik oluşmamıştır. Alım sürecimiz netleştiğinde detaylar Web sitemizden paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.