TEV & T21C

TEV ve T21C

TEV – Türk Eğitim Vakıf eğitime verdiği lisans ve lisansüstü bursları ve okulları ile eğitime katkıda bulunan en önemli sivil toplum kuruluşlarındandır. Türkiye’nin genç nüfusu ile 21. Yüzyıl dünya düzenine ve ekonomisine uyum sağlayabilmesi için eğitime bakış açısı, yaklaşımı ve yöntemlerini revize etmesi kaçınılmazdır. Bu hedefle yola çıkan Türk Eğitim Vakfı T21C programını hazırlayarak lise eğitiminde 21. Yüzyılı kucaklayan bir içerik oluşturmak, pilot uygulamalardan sonra başta kendi okulu TEVİTÖL’le birlikte tüm kamuoyuna öncülük yapmak üzere Vakıf k12’nin yönetiminde bir proje grubu oluşturma kararı almıştır.


Programın Amacı

Disiplinler arası (STEM – STEAM), araştırma ve problem çözmeye dayalı, 21. yüzyıl ve bilişim becerilerini kullanan ve geliştiren, Fen – Matematik – Teknoloji ve Tasarım odaklı öğrenme programı ve uygulamalarıdır.T21C Akademik Program

 • T21C Haftalık Ders Çizelgesi az sayıda ders ve derinlemesine öğrenme temelli oluşturulmuştur.
 • Yıllık ders yükü 6 zorunlu + 1 + 1 disiplinler arası seçmeli derslerden oluşur.
 • Program matematik – fen ünitelerinin tasarım ve üretimle birleştirilmesini hedefler.
 • Disiplinler arası öğrenimin üretimle birleşmesi ile tasarım öğrenme süreçlerine dahil edilir.
 • Program 21. Yüzyılın yanı sıra tüm temel analitik becerileri çıkış noktası alır.
 • Yüzyıl becerileri üretim ve problem çözme odaklı öğrenim tasarımının bir süreci olarak verilir.
 • Ünite ya da disiplinler arası öğrenim tasarımı gerçek hayat bağlantılı temalar çerçevesinde oluşturulur.
 • Kültür dersleri ve kulüp çalışmaları derslerdeki öğrenim tasarımı ile bir bütünlük oluşturur, ürün temelli yaklaşımı destekler.

T21C İçerik – Uygulama – Yöntem

 • Hibrid öğrenme temelli yaklaşım benimsenir. Öğrenciler öğrenimlerinin önemli bir bölümünü kendi planlama ve çalışmaları ile gerçekleştirir.
 • Gerçek hayat vakaları, problemleri, bağlantıları öğrenim ünitelerinin ve disiplinler arası öğrenim tasarımının temelini oluşturur.
 • Çevrimiçi, işbirliği yaparak öğrenme, problem çözme ve çözümlerde yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme yaklaşımın odağındadır.
 • Bireysel laptop kullanımıyla çevrimiçi kaynaklar, tüm e-materyal ve platformlar öğrenim sürecine dahil edilir.
 • Üniteler ve disiplinler arası öğrenim tasarımı ürün ve çözüm üretme odaklıdır; atölye çalışmaları öğrenimin doğal bir uzantısı olarak kurgulanır.
 • Tüm öğrenim prosedürleri bilişim araçlarının kullanımı ve dijital vatandaşlık çerçevesinde yeniden oluşturulur.

T21C İngilizce

 • İngilizce programı 3 yıl olarak tasarlanmış olup, toplamda 1.300 gerçek saatin üzerinde öğretim ve öğrenim sürecini kapsar.
 • Tüm süreç ve materyaller çevrimiçi olarak hazırlanır.
 • Hibrid öğrenme temelli programda öğrenciler kendi zamanlarında, kendi hız ve potansiyellerine göre farklılaştırılmış öğrenim materyallerine ulaşır.
 • İngilizce dilinin kültürel kazanımlarını vermek için beceri programının yanı sıra okuma ve anlama, metin ve kitap analizi çalışmaları yapılır.
 • Programın tüm süreçlerinde teknoloji araçları ve gerçek hayattan alınmış çevrimiçi öğrenim materyalleri kullanılır.

T21C Ölçme ve Değerlendirme

 • Geleneksel ölçme araçları beceri ve temel bilgi kazanımlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
 • Sonuç değerlendirmesinde ünite ve öğrenimle bağlantılı ürünlerin değerlendirilmesi yapılır.
 • Süreç ve sonuç değerlendirmesinde rubrik ve referans temelli ölçme araçları kullanılır.
 • Bilişim temelli sunum, rapor, görsel ve video üretimleri ölçme araçları olarak kullanılır ve değerlendirmede kullanılır.

Güncel gelişmeler için e-bültenimize katılın.

© TEVİTÖL 2022 - Tüm hakları gizlidir.