Kayıt Kabul Süreci

Kayıt Kabul Süreci

 

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’ne (TEVİTÖL) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, ilgili yıl sonunda 8. sınıftan mezun olacak öğrenciler başvuru yapabilir.

 

TEVİTÖL Kayıt Kabul Süreci 3 aşamalıdır:

 

A.   1. Aşama – Ön Başvuru: Okul web sitemiz üzerinden yapılır. Ön başvuru yapan adaylar Merkezi Sınav [LGS] sonucu açıklanmadan önce okulun belirleyeceği ve web sitesinde ilan edeceği kriterlere göre, Merkezi Sınav sonucu açıklandıktan sonra ise Merkezi Sınav yüzdeliklerine göre ön değerlendirmeye çağırılır.

B.   2. Aşama – Ön Değerlendirme: Kampüs yaşamı ve yatılı olarak toplu barınmanın gerektirdiği kişilik özellikleri ile öz bakım becerilerinin yeterliliğini, ulusal ve evrensel değerler konusundaki farkındalığını gözlemlemek; öğrencinin müzik, görsel ve sahne sanatları, spor ve kültür alanındaki becerilerini belirlemek; proje hazırlama ile akademik ve kültürel birikimleri konusundaki yeteneklerini tespit etmek amacıyla okulda ve okulun belirleyeceği farklı illerde kurum öğretmenleri, psikolojik danışmanları, bu konuda yetkili kurum veya kişiler ile alan uzmanlarınca ön değerlendirme yapılır.

C.  3. Aşama – Kayıt: Ön değerlendirme ve ortaöğretime yerleştirme amacıyla yapılan merkezi sınav sonucuna göre TEVİTÖL Puanı oluşur ve buna göre kayıt alınır.

 

Merkezi Sınav sonucu açıklanmadan önce ön başvuru yapan adaylardan aşağıdaki bildirilmesi zorunlu olmayan şartları sağlayan adaylar 28 Haziran 2024 tarihi öncesinde 2. aşamaya çağrılabilir. Ancak aşağıda verilen şartların okula kabul puanına bir etkisi yoktur. Bu veriler ön başvuru formu ile alınır. Bu nedenle ön başvurunun öğrenci ile beraber yapılması önerilmektedir.

  1. Kayıtlı BİLSEM öğrencisi olmak
  2. Ulusal bir LGS deneme skoru iletmek (1 Mart 2024 tarihinden sonra girmiş olduğu)
  3. Beceri soruları

Güncel gelişmeler için e-bültenimize katılın.

© TEVİTÖL 2022 - Tüm hakları gizlidir.