Kayıt Kabul Süreci

Kayıt Kabul Süreci

 

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’ne (TEVİTÖL) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, ilgili yıl sonunda 8. sınıftan mezun olacak öğrenciler başvuru yapabilir.

TEVİTÖL öğrenci seçim sistemi 2 aşamalıdır:


A) 1. Aşama: Ön Eleme

Aday öğrenci velileri Nisan 2023 itibariyle web sitemiz üzerinden ön başvuruya başlayabilir. Ön başvuru formu 4 bölümden oluşmaktadır:

  • 1. KVKK Aydınlatma ve Ön Bilgi
  • 2. Öğrenci Bilgileri
  • 3. İletişim Bilgileri
  • 4. Sınav Bilgileri

Ön başvuru yapan aday velilerinin, LGS puanları açıklandığında e-posta adreslerine gelecek olan form düzenleme linki ile 4. bölüm olan Sınav Bilgilerini doldurmaları gerekmektedir. Bu dönemde okul tarafından ayrıca düzenleme linki iletilerek LGS sonuç bilgilerinin girilmesi gerekliliği hatırlatılacaktır.

Ön başvuru yapan aday öğrenciler arasından okulun belirleyeceği kriterlere göre ön eleme yapılır ve ön elemeyi geçen adaylar 2. Aşamaya çağırılır.


B) 2. Aşama: Bireysel Değerlendirme

Ön eleme sonuçlarına göre 2. aşamaya katılmaya hak kazanan öğrencilerin velileri aranarak randevu verilir. Randevuya gelmeden önce, aday öğrenci velisi kendisine iletilen 2. aşama formunu doldurur. 2. aşama formu 3 bölümden oluşmaktadır:

  • 5. KVKK Aydınlatma ve Ön Bilgi – 2
  • 6. Aile Bilgisi
  • 7. Mali Durum Bilgisi

İkinci aşamaya katılan aday öğrencilere aşağıdaki ölçme ve değerlendirme araçları uygulanır:

B1) Özel Yetenek Testi:

Her yıl, okul potansiyel ve yetenek değerlendirme konusunda uygun değerlendirmeyi belirler. 2023 TEVİTÖL öğrenci seçme sürecinde CAS [Cognitive Assessment System] Testi kullanılacaktır. Bu test öğrencilerin planlama, dikkat ölçümü, eş zamanlı ve ardıl bilişsel işlemleri yapabilme yeteneklerini ölçen bir testtir ve test merkezlerine çağırılan öğrencilerin her birine sertifikalı uzmanlar tarafından yapılır. CAS testi yaklaşık 1,5 saat sürer.

CAS testi için 2023 yılında belirlenen merkezler TEVİTÖL (Kocaeli), İzmir, Ankara, Antalya, Kayseri, Adana, Trabzon ve Diyarbakır’dır. Adaylar ön başvuru formunda hangi merkezde CAS testine gireceğini belirtecektir.

B2) Mülakat:

CAS Testi sonrasında okul öğretmenleri tarafından yaklaşık 60 dakikalık bireysel mülakat uygulanır. Bu mülakatta, öğrencilerin kültürel ve entelektüel bilgi birikimi, yatılılığa uyum, insan ilişkileri, akıl yürütme ve muhakeme becerilerini anlamaya yönelik sorular sorularak ilk ve ortaokul eğitimleri boyunca yaptığı çalışmaları, katıldığı sanatsal veya sportif faaliyetleri, varsa başarılarını anlatmaları istenir. TEVİTÖL dışındaki merkezlerde CAS testi alan adaylara bu mülakat çevrim içi olarak uygulanır.

B3) Burs Mülakatları:

Ailenin burs talebinin olması durumunda, burs komisyonu tarafından veliler ile yapılan yaklaşık 20 dakikalık görüşmelerdir. Bu görüşmeler, kendilerinden 2. Aşama için istenen belgeleri çevrim içi sisteme yükleyen aileler ile yapılır. TEVİTÖL dışındaki merkezlerde CAS testi alan adaylara bu mülakat çevrim içi olarak uygulanır.


C) Kesin Kayıt

2. Aşamaya katılan aday öğrenciler için TEVİTÖL Puanı hesaplanır. TEVİTÖL Puanı LGS sonucu ile Bireysel Değerlendirme sürecindeki CAS testi ve öğrenci mülakatı puanlarının belirli ağırlıklarda birleşmesi ile oluşur. Bu ağırlıklar her yıl okul yönetimi ve TEVİTÖL Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. Ayrıca, belirli bir CAS Testi puanının altında kalan öğrenciler için TEVİTÖL puanı hesaplanmaz. TEVİTÖL Puanına göre kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan aday öğrenci velilerine kesin kayıt tarihi ve burs oranları SMS ve E-Mail ile bildirilecek, veliler kesin kayıt için okula davet edilecektir.

Bildirilen kayıt gününde kayıt yaptırmayan veliler, kontenjan olması durumunda kayıt takviminin son günü olan “Serbest Kayıt Dönemi”nde kesin kayıt yaptırabilecektir. 

Güncel gelişmeler için e-bültenimize katılın.

© TEVİTÖL 2022 - Tüm hakları gizlidir.