Rehberlik

Rehberlik

TEV İnanç Türkeş Lisesi’nde öğrencilerin kendilerini tanımalarına, problemlerini çözmelerine, gerçekçi kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla koruyucu ve geliştirici rehberlik hizmeti verilir.

Rehberlik Servisinde Uygulanan Rehberlik Programları:

Okula Yeni Gelen Öğrencilere Yönelik

Okula yeni başlayan öğrencilerimize yatılılık hayatı ve okula uyum süreci kapsamında oryantasyon programı uygulanır. Okulun eğitim öğretim sistemi ve okulda yaşam ile ilgili bilgilendirmeler yapılır.

Okulun rehberlik sisteminin işleyişi hakkında bilgi vermek ve öğrenciyi tanımak amacıyla öğrenciler birebir ve küçük gruplar halinde Rehberlik Ofisine davet edilir.

Akran Rehberliği Projesi: Okula yeni başlayan öğrencilerimiz rehberlik biriminin eğitimi ve gözetiminde üst sınıflardan gönüllü akran öğrencilerle eşleştirilir. Bu sayede okul içi kaynaşmanın artması, öğrencilerin okulu tanıma ve uyum sürelerinin kısalması amaçlanır.

Gelişimsel Rehberlik

Gündemde olan konularla, okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarından yola çıkılarak velilere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik düzenli olarak seminer ve eğitimler organize edilir.

Bireysel Rehberlik

Bireysel görüşmeler kapsamında öğrencilerimizle duygusal ve sosyal durum, okulda yaşam ve yatılılık sürecine yönelik görüşmeler yapılır. Öğrencilerimiz ofis saatlerinde veya ders aralarında ofislerimizi ziyaret ederek veya mail yolu ile randevu talep edebilir.

Akademik Takip

Öğrencilerimiz akademik başarıları durumları ve motivasyonlarının takibi için bireysel ve küçük gruplar halinde Rehberlik Ofisine davet edilerek düzenli takibi gerçekleştirilir.

Mesleki Rehberlik

Mesleki rehberlik kapsamında öğrencilerimizin meslekleri tanımaları ve doğru meslek seçimine karar vermeleri için öğrencilerin öncelikle kendilerini tanımalarına yönelik görüşmeler yapılır.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen otuzdan fazla uzmanın katıldığı ‘Meslek Atölyeleri’ organizasyonunda öğrencilerimiz alanında uzman kariyer sahibi kişilerle iletişime geçme, kişisel sorularını sorma ve uzmanların deneyimlerinden faydalanma fırsatı bulur.

Üniversite gezileri düzenlenir.

Mezunlar derneği işbirliğiyle mezun- öğrenci sohbetleri organize edilir.

Envanter

Öğrencilerin ilgi, beceri, tutum ve eğilimlerini ölçen envanterler gerekli görüldüğünde uygulanır, sonuçları değerlendirilerek öğrenciyle ve veli ile paylaşılır.

Güncel gelişmeler için e-bültenimize katılın.

© TEVİTÖL 2022 - Tüm hakları gizlidir.